KraneShares kótuje v Európe fond KWEB China Internet UCITS

LONDÝN, 20. novembra 2018 – — Krane Funds Advisors, LLC, („KraneShares“), globálna správcovská spoločnosť známa svojimi fondami KraneShares obchodovanými na čínskej burze (ETF) a inovatívnymi investičnými stratégiami v Číne, oznámila vstup KraneShares CSI China Internet UCITS ETF1 na londýnsku burzu (Ticker: KWEB). Fond sleduje index CSI Overseas China Internet. Ide teda o rovnaký benchmark a stratégiu ako v prípade vlajkových KraneShares China internet ETF obchodovaných na newyorskej burze od 31. júla 2013, ktoré majú dnes už za sebou viac ako päť rokov existencie.

„Na európskom trhu nám stále narastá počet záujemcov o Internet UCITS ETF so zameraním na Čínu,” uviedol Jonathan Krane, generálny riaditeľ KraneShares. „Sme veľmi radi, že môžeme tento úspešný ETF uviesť aj na londýnskej burze.”

Pri prípravách na tento vstup si KraneShares najali európskeho veterána v oblasti ETF Sjefa Pietersa, aby viedol oddelenie európskeho predaja a služieb zákazníkom. Sjef prišiel do firmy zo spoločnosti Invesco, kde bol predtým vedúci obchodu pre Holandsko a Škandináviu.

Nové akcie KraneShares CSI China Internet UCITS ETF2 umožnia investorom prístup k čínskym internetovým spoločnostiam, ktoré sa tešia stále väčšiemu záujmu zo strany domácich spotrebiteľov. Medzi kľúčovými hráčmi sú Tencent, Alibaba, Baidu, JD, Weibo a iné. Fond bude k dispozícii na obchodovanie v USD: Ticker KWEB.

Čína má najväčšiu globálnu internetovú populáciu s 802 miliónmi3 užívateľov internetu tvoriacich 21,1%4 celkového počtu užívateľov internetu na svete. S mierou penetrácie internetu dosahujúcou len 57,7%5 je k dispozícii stále značný priestor pre rast internetového sektoru v Číne. Okrem toho je Čína svetovým lídrom v celkovom predaji prostredníctvom elektronického obchodu. V roku 2017 dosiahol online predaj v Číne 1,14 bilióna6 dolárov, čo predstavuje takmer 50% z celkových výnosov z elektronického obchodu dosahujúcich 2,3 bilióna dolárov6.

O spoločnosti Krane Funds Advisors, LLC:
Krane Funds Advisors, LLC je investičným správca fondov KraneShares obchodovaných na burze (ETF). Náš ETF zameraný na Čínu poskytuje investorom možnosť zachytiť dôležitosť Číny ako základného prvku dobre navrhnutého investičného portfólia. Snažíme sa poskytovať inovatívne, stratégie prednostnej prítomnosti na trhu, ktoré boli vyvinuté na základe silných partnerstiev a dlhoročných poznatkov o investíciách. Pomáhame investorom udržiavať tempo s aktuálnymi trendmi na celosvetovom trhu a snažíme sa zabezpečiť zmysluplnú diverzifikáciu. Spoločnosť Krane Funds Advisors, LLC je vo väčšinovom vlastníctve spoločnosti China International Capital Corporation (CICC), poprednej čínskej investičnej banky.

Viac informácií nájdete na: www.kraneshares.com

  1. Autorizované Írskou centrálnou bankou
  2. Autorizované Írskou centrálnou bankou
  3. CNNIC, 42. štatistická správa o rozvoji čínskeho internetu, 30. júna 2018. Vyhľadané 13.11.2018.
  4. Dáta pochádzajú zo stránky internetlivestats.com ku dňu 31.12.2016. Vyhľadané 13.11.2018.
  5. Čínsky národný štatistický úrad „Celkové výnosy z maloobchodného predaja spotrebného tovaru k decembru 2017″ zo dňa 25.1.2018. Poznámka: Jednotky premenené z čínskej meny Renminbi na USD.
  6. Správa zo stránky eMarketer „Celosvetové výnosy z maloobchodného predaja a elektronického obchodu: aktualizovaná prognóza pre eMarketerov a nové odhady pre oblasť mobilného obchodu na roky 2016—2021″. Vyhľadané 13.11.2018.

Related Links

https://kraneshares.com

SOURCE Krane Funds Advisors, LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *