Společnost Vazyme dnes vstupuje na šanghajskou burzu cenných papírů

Společnost Vazyme byla založena v roce 2012 v Nan-ťingu a vyvíjí technologie a produkty související s funkčními bílkovinami, jako jsou enzymy, antigeny a protilátky, nebo také organické polymerní materiály. Na základě své vlastní kritické generické technologické platformy společnost postupně vstoupila do oblastí, jako je biologický výzkum, diagnostika in vitro nebo biomedicína. Vazyme je jednou z mála inovativních společností zabývajících se výzkumem a vývojem, která provádí nezávislý a kontrolovatelný vývoj technologií a finální produkty vyrábí v Číně. Tato společnost vlastní více než 200 druhů rekombináz v oblasti genetického inženýrství a 1000 druhů vysoce účinných antigenů a monoklonálních protilátek. Kromě toho Vazyme nabízí více než 500 finálních produktů, které mají široké uplatnění ve vědeckém výzkumu, vysoce výkonném sekvenování, diagnostice in vitro, vývoji léčiv a vakcín a mimo jiné i při umisťování zvířat do karantény.

Společnost Vazyme má dlouholeté zkušenosti v segmentu molekulárně biologických činidel a disponuje silnými kapacitami v oblasti výzkumu a vývoje, zdokonaleným technickým systémem a dobře zavedenou marketingovou sítí. Do budoucna plánuje tato veřejně kótovaná společnost urychlit svůj plán expanze na nové světové trhy a očekává, že přispěje k dalšímu celosvětovému rozvoji biotechnologie.

Cao Lin, předseda představenstva a zakladatel společnosti Vazyme, řekl na slavnostním ceremoniálu na oslavu úspěšného vstupu firmy na šanghajskou burzu: „Dnešní vstup na burzu má pro společnost Vazyme velký význam. Tento zápis jsme se snažili získat téměř 10 let, během nichž jsme vynaložili spoustu úsilí a zažili nejrůznější útrapy. Společnost Vazyme bude přísně dodržovat všechny požadavky a pravidla pro kótované společnosti, neustále vylepšovat své řízení, pravidelně komunikovat s investory a pracovat na zachování své transparentnosti. Tím vším chceme přispět k trvale udržitelnému růstu a lepší výkonnosti a odvděčit se tak nejen svým akcionářům, ale i celé společnosti.”

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1688018/image.jpg

Related Links

www.vazyme.com

SOURCE Vazyme

Leave a comment