Mountain & Co. I Acquisition Corp. kondigt prijsstelling aan van $ 200 miljoen beursintroductie

ZÜRICH, 5 november 2021 /PRNewswire/- – Mountain & Co. I Acquisition Corp. (de “Vennootschap”) heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van haar eerste openbare aanbieding van 20.000.000 eenheden tegen een prijs van $ 10 per eenheid. De eenheden zullen naar verwachting vanaf 5 november 2021 worden genoteerd voor verhandeling op de Nasdaq Global Market onder het tickersymbool “MCAAU”. Elke eenheid bestaat uit één van de gewone aandelen van de onderneming van klasse A en de helft van één inwisselbaar beding. Elke hele warrant geeft de houder ervan het recht om één gewoon aandeel klasse A te kopen tegen een prijs van $ 11,50 per aandeel. Zodra de effecten waaruit de deelbewijzen bestaan, afzonderlijk worden verhandeld, verwacht het bedrijf dat zijn gewone aandelen en warrants van klasse A op de Nasdaq Global Market zullen worden genoteerd onder de symbolen “MCAA” en “MCAAW”, respectievelijk.

De Vennootschap is opgericht met het doel een fusie, aandelenruil, verwerving van activa, aandelenaankoop, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven of entiteiten tot stand te brengen. Hoewel de inspanningen van de Vennootschap om een potentiële bedrijfscombinatie te identificeren, niet beperkt zullen blijven tot een bepaalde sector, is het bedrijf van plan zich te concentreren op de sectoren internet voor consumenten en digitale B2B-infrastructuur.

Credit Suisse Securities (USA) LLC treedt op als book-running manager. De Vennootschap heeft de underwriters een optie van 45 dagen toegekend om tot 3.000.000 extra eenheden te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs om eventuele overtoewijzingen te dekken.

De openbare aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Indien beschikbaar, kunnen exemplaren van het prospectus met betrekking tot het aanbod worden verkregen bij Credit Suisse Securities (USA) LLC, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, Tav.: Prospectus Department of per e-mail op [email protected].

Een registratieverklaring met betrekking tot de effecten werd van kracht op 4 november 2021. Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om effecten te kopen, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 9 november 2021, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” vormen, inclusief met betrekking tot de voorgestelde beursgang en de plannen van de Vennootschap met betrekking tot de doelsector voor een mogelijke bedrijfscombinatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat het hierboven besproken aanbod zal worden voltooid onder de beschreven voorwaarden, of helemaal niet, of dat de Vennootschap uiteindelijk een transactie voor een bedrijfscombinatie zal voltooien. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van de Vennootschap liggen, waaronder die uiteengezet in het gedeelte Risicofactoren van de registratieverklaring van de Vennootschap en het voorlopige prospectus voor het aanbod van de Vennootschap, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”). Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC, op www.sec.gov. De Vennootschap neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, behalve zoals vereist door de wet.

SOURCE Mountain & Co. I Acquisition Corp.

Leave a comment