Mountain & Co. I Acquisition Corp. kondig afsluiting aan van beursintroductie van $ 200 miljoen

ZÜRICH, 10 november 2021 /PRNewswire/ –Mountain & Co. I Acquisition Corp. (de “Vennootschap”) heeft vandaag de afsluiting van haar eerste openbare notering van 20.000.000 eenheden tegen een prijs van $ 10 per eenheid. De eenheden worden sinds 5 november 2021 verhandeld aan de Nasdaq Global Market (de “Nasdaq”), onder het tickersymbool “MCAAU”. Elke eenheid bestaat uit een gewoon A-klasse aandeel plus de helft van een inwisselbare garantie, waarbij elke volledige garantie kan worden gebruikt om een gewoon A-aandeel te kopen tegen een prijs van $ 11,50 per aandeel. Zodra de effecten waaruit de eenheden bestaan afzonderlijk worden verhandeld, verwacht het bedrijf dat zijn gewone aandelen en A-klasse garanties aan de Nasdaq worden genoteerd onder de symbolen “MCAA” en “MCAAW”.

De Vennootschap is opgericht met het doel een fusie, aandelenruil, verwerving van activa, aandelenaankoop, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven of entiteiten tot stand te brengen. Hoewel de inspanningen van de Vennootschap om een potentiële bedrijfscombinatie te identificeren, niet beperkt zullen blijven tot een bepaalde sector, is het bedrijf van plan zich te concentreren op de sectoren internet voor consumenten en digitale B2B-infrastructuur.

Credit Suisse Securities (USA) LLC treedt op als book-running manager. De Vennootschap heeft de ondertekenaars een optie van 45 dagen toegekend, om tot 3.000.000 extra eenheden te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, om eventuele overtoewijzingen te dekken.

Op 4 november 2021 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten van kracht verklaard. Dit persbericht vormt geen aansporing om te verkopen noch een aanbod om effecten te kopen en ook zal er geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied, waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied.

De openbare aanbieding vindt alleen plaats via een prospectus. Indien beschikbaar, kunnen exemplaren van het prospectus met betrekking tot het aanbod worden verkregen bij Credit Suisse Securities (USA) LLC, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, T.a.v.: Prospectus Department of per e-mail op [email protected].

Waarschuwing aangaande op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” vormen, inclusief met betrekking tot de voorgestelde beursgang en de plannen van de Vennootschap met betrekking tot een initiële bedrijfscombinatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Vennootschap uiteindelijk een transactie voor een bedrijfscombinatie zal voltooien. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van de Vennootschap liggen, waaronder die, uiteengezet in de paragraaf Risicofactoren van de registratieverklaring van de Vennootschap voor het initiële aanbod van de Vennootschap, dat is ingediend bij de SEC. Kopieën zijn beschikbaar op de website van de SEC, op www.sec.gov. De Vennootschap neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, behalve als wettelijk vereist. 

SOURCE Mountain & Co. I Acquisition Corp.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *