IHS Holding Limited ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej

LONDYN–()–IHS Holding Limited („IHS Towers”), jeden z największych na świecie niezależnych właścicieli, operatorów i deweloperów wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, ogłosił dzisiaj wycenę swojej pierwszej oferty publicznej (IPO) obejmującej 18000000 akcji zwykłych IHS Towers, po cenie oferty publicznej 21,00 USD za akcję. Subemitenci biorący udział w IPO uzyskają ważne przez okres 30 dni prawo do zakupu dodatkowych 2700000 akcji zwykłych od IHS Towers po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o kwotę zniżki dla subemitentów. Przewidywana data rozpoczęcia obrotu akcjami zwykłymi, oznaczonymi symbolem „IHS” na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to 14 października 2021 r.

Planowana data zamknięcia oferty to 18 października 2021 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków dotyczących zamknięcia.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC i Citigroup Global Markets Inc. występują w charakterze głównych gwarantów emisji w ramach oferty. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. i Absa Bank Limited występują w charakterze gwarantów emisji w ramach oferty. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (oddział w Londynie), działający za pośrednictwem oddziału Rand Merchant Bank, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC i Tigress Financial Partners LLC pełnią funkcję współzarządzających emisją.

Oferta składana jest wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznego prospektu emisyjnego związanego z ofertą po jej udostępnieniu będzie można uzyskać pod następującymi adresami:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, do wiadomości: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, kontaktując się telefonicznie: 1-866-471-2526 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • J.P. Morgan Securities LLC, na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, kontaktując się telefonicznie: 1-866-803-9204 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; lub
  • Citigroup Global Markets Inc., na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 lub kontaktując się telefonicznie: 1-800-831-9146.

Oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1 dotyczące proponowanej sprzedaży omawianych papierów wartościowych złożono w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission), po czym nadano mu moc prawną. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna. Ponadto nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją, zgodnie z przepisami w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.