Fluence ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej

ARLINGTON, Va.–()–Fluence, czołowy ogólnoświatowy dostawca produktów i usług w dziedzinie magazynowania energii oraz zautomatyzowanych zastosowań dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania, ogłosił dzisiaj wycenę pierwszej oferty publicznej obejmującej 31 000 000 akcji zwykłych klasy A, dostępnych po cenie 28,00$ za akcję. Przewidywana data rozpoczęcia obrotu akcjami zwykłymi klasy A, oznaczonymi symbolem „FLNC” na rynku Nasdaq Global Select Market to 28 października 2021 r. Oczekiwana data zamknięcia oferty to 1 listopada 2021 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków dotyczących zamknięcia.

Ponadto spółka Fluence przyznała subemitentom ważne przez okres 30 dni prawo do zakupu dodatkowych 4 650 000 akcji zwykłych klasy A po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o kwotę zniżki dla subemitentów i prowizji.

Głównymi zarządzającymi księgą popytu dla oferty są J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. i BofA Securities. Współzarządzającymi księgą popytu dla oferty są Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. i RBC Capital Markets, LLC. Współprowadzącymi ofertę są również Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC i Siebert Williams Shank & Co., LLC.

Oferta składana jest wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznego prospektu emisyjnego związanego z ofertą po jej udostępnieniu będzie można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicznie pod numerem 866-803-9204 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, do wiadomości: Prospectus Department (Dział ds. Prospektów), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, za pośrednictwem poczty elektronicznej barclaysprospectus@broadridge.com lub telefonicznie pod numerem (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, do wiadomości: Prospectus Department, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dg.prospectus_requests@bofa.com.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące oferty zostało uznane za ważne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchagne Commission) dnia 27 października 2021 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna. Ponadto nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją, zgodnie z przepisami w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Fluence

Fluence, spółka należąca do Siemens i AES, jest liderem ogólnoświatowego rynku produktów i usług w dziedzinie magazynowania energii oraz zautomatyzowanych zastosowań dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania. Dysponuje ona zasobami zmagazynowanej energii o wielkości przekraczającej 3,4 GW, rozmieszczonymi bądź zakontraktowanymi na 29 rynkach świata oraz zmagazynowanymi zasobami energii wiatrowej i słonecznej o wielkości przekraczającej 4,5 GW, zakontraktowanymi w Australii i Kalifornii. Dzięki oferowanym produktom i usługom, a także wspomaganej sztuczną inteligencją platformie Fluence IQ, pomaga swoim klientom z całego świata budować bardziej niezawodne sieci elektryczne i zrównoważoną przyszłość.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.