Fluence ogłasza finalizację pierwszej publicznej oferty i skorzystanie w całości z przysługującej subemitentowi opcji nabycia dodatkowych akcji; transakcja przyniosła wpływy w wysokości 998200000 USD brutto

ARLINGTON, Wirginia–()–Spółka Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC), czołowy ogólnoświatowy dostawca produktów i usług w dziedzinie magazynowania energii oraz zautomatyzowanych zastosowań dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania, ogłosiła dzisiaj sfinalizowanie pierwszej publicznej oferty na 35650000 akcji zwykłych serii A, w tym skorzystanie w całości z przysługującej subemitentowi opcji nabycia dodatkowych akcji serii A po cenie pierwszej publicznej oferty wynoszącej 28,00 USD za sztukę. Wpływy z pierwszej publicznej oferty wyniosły 998,2 mln USD przed odliczeniem obniżek i prowizji subemisyjnych oraz innych kosztów oferty. Akcje notowane są od 28 września 2021 r. na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „FLNC”.

Głównymi prowadzącymi księgę popytu dla oferty będą firmy J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. i BofA Securities. Współzarządzającymi księgą popytu dla oferty są Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. i RBC Capital Markets, LLC. Współprowadzącymi ofertę są również Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC i Siebert Williams Shank & Co., LLC.

Oferta złożona będzie wyłącznie w formie prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznego prospektu emisyjnego związanego z ofertą będzie można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicznie pod numerem 866-803-9204 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, do wiadomości: Prospectus Department (Dział ds. Prospektów), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres barclaysprospectus@broadridge.com lub telefonicznie pod numerem (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, do wiadomości: Prospectus Department lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dg.prospectus_requests@bofa.com.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące oferty zostało uznane za ważne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchagne Commission) dnia 27 października 2021 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna. Ponadto nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją, zgodnie z przepisami w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Fluence

Fluence, spółka należąca do Siemens i AES, jest liderem ogólnoświatowego rynku produktów i usług w dziedzinie magazynowania energii oraz zautomatyzowanych zastosowań dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania. Dysponuje ona zasobami zmagazynowanej energii o wielkości przekraczającej 3,4 GW, rozmieszczonymi bądź zakontraktowanymi na 29 rynkach świata oraz zmagazynowanymi zasobami energii wiatrowej i słonecznej o wielkości przekraczającej 4,5 GW, zakontraktowanymi w Australii i Kalifornii. Dzięki oferowanym produktom i usługom, a także wspomaganej sztuczną inteligencją platformie Fluence IQ pomaga swoim klientom z całego świata budować bardziej niezawodne sieci elektryczne i zrównoważoną przyszłość.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.